تئاتر

تاتردکمه C

تاتردکمه C

تاتر دکمه
C 6اردیبهشت الی 13 اردیبهشت
ساعت: 19:30
مکان: جنب سینما اکسین ‍‍‍‍-پلاتو حوزه هنری