تئاتر

تئاتر روزی روزگاری در جنوب غرب

تئاتر روزی روزگاری در جنوب غرب

 تئاتر روزی روزگاری در جنوب غرب
 زمان: 24 الی 28 تیر
 ساعت: 19
 مکان: پلاتو حوزه هنری (خیابان شریعتی. جنب سینما اکسین)

همایش و سایر برنامه

دورهمی تابستانی اهوازکافه و فکرکده

دورهمی تابستانی اهوازکافه و فکرکده

دورهمی تابستانی اهوازکافه و فکرکده
شنبه 29 مرداد ساعت 17
مکان:مجموعه تفریحی فکرکده

کنسرت ها

کنسرت شوشتر گروه وداد

کنسرت شوشتر گروه وداد

کنسرت سنتی شوشتر گروه وداد
تالار فرهنگ
1و2 مرداد 3شنبه و چهارشنبه
ساعت 21