کنسرت ها

کنسرت شوشتر گروه وداد

کنسرت شوشتر گروه وداد

کنسرت سنتی شوشتر گروه وداد
تالار فرهنگ
1و2 مرداد 3شنبه و چهارشنبه
ساعت 21

اطلاع رسانی برنامه های خوزستان

کنسرت اهواز طلیسچی دوشنبه ساعت 20

کنسرت اهواز طلیسچی دوشنبه ساعت 20

کنسرت اهواز طلیسچی
31 تیر ساعت 20 دوشنبه
سینما هلال TikBelit.com
کنسرت اهواز طلیسچی سه شنبه ساعت 20

کنسرت اهواز طلیسچی سه شنبه ساعت 20

کنسرت اهواز طلیسچی
1 مرداد سه شنبه
سینما هلال TikBeliT.com
ساعت 20