کنسرت ها

جنگ کودکانه عموهای فیتیله ای

جنگ کودکانه عموهای فیتیله ای

 جنگ کودکانه عموهای فیتیله ای
 پنجشنبه 27 دی ماه 1397
 تالار مهر
 ساعت: 18

تئاتر

تئاتر مرگ و دوشیزه

تئاتر مرگ و دوشیزه

تئاتر مرگ و دوشیزه
تالار آفتاب پلاتو استاد لاریان
13 دی ماه تا 30 دی ماه
ساعت 18
تئاتر کودک اورسلای هشت پا و یوز ایرانی

تئاتر کودک اورسلای هشت پا و یوز ایرانی

تئاتر کودک اورسلای هشت پا و یوز ایرانی
تالار آفتاب
تاریخ 4 دی ماه تا 29دی ماه
ساعت 19:30

همایش و سایر برنامه ها

سمینار جادوی  اعتماد به نفس و فن بیان

سمینار جادوی اعتماد به نفس و فن بیان

 سمینار جادوی  اعتماد به نفس و فن بیان
پنجشنبه 27 دی ماه و جمعه 28 دی ماه
ساعت 17
سالن مخابرات