آرشیو اخبار

 کنسرت پاپ گروه تاریانا در تاریخ 8 بهمن 1396 در دو سانس برگزار شد. به مدیریت سایت اهوازلایو در مجموعه فرهنگی هنری قاف
تاریخ انتشار : 1396/11/8
سینما هلال به مدیریت اقای مهدی اکبریان با سایت اهواز لایو به مدیریت اقای امیرمحمد سیاف زاده و خانم حسینی وارد همکاری شد پر از خبرهای خوب .........
تاریخ انتشار : 1396/9/18
از این پس میتوانید بلیت های سینما هلال را در سایت اهواز لایو تهیه کنید و از چند روز زودتر اوقات خوشتان را در سینما هلال برنامه ریزی کنید
تاریخ انتشار : 1396/9/18
کنسرت اهواز اشوان به زودی زود
تاریخ انتشار : 1396/8/30
تمامی تهیه کنندگان برای همکاری با سایت ahvazlive میتوانند اقدام کنند
تاریخ انتشار : 1396/8/30
فروش بلیت سینماها در سایت ahvazlive به زودی
تاریخ انتشار : 1396/8/30
ارشاد اهواز تعطیل گشت و با ارشاد خوزستان ادغام گردید و از این پس هنرمندان برای کارهای اداری به یک محل رجوع میکنند
تاریخ انتشار : 1396/8/30
1