کنسرت خنده اهواز حسن ریوندی در تاریخ 22 اردیبهشت 1

1397/7/11
کنسرت خنده اهواز حسن ریوندی در تاریخ 22 اردیبهشت 1397 برگزار گردید در تالار مهر اهواز بلیت فروشی این برنامه در سایت اهوازلایو بوده