کنسرت اهواز مهدی جهانی برای بار دوم در تالار آفتاب

1397/7/11
کنسرت اهواز مهدی جهانی برای بار دوم در تالار آفتاب برگزار گردید به تهیه کنندگی و برگزاری شرکت اریکه هنر آریایی و مدیریت امیرمحمد سیاف زاده  بلیت فروشی این برنامه در سایت اهوازلایو بوده