کنسرت اهواز اشوان برای بار دوم در تالار آفتاب برگز

1397/7/11
کنسرت اهواز اشوان برای بار دوم در تالار آفتاب برگزار گردید به تهیه کنندگی و برگزاری شرکت اریکه هنر آریایی و مدیریت امیرمحمد سیاف زاده  و همگاری موسسه صدای چهار فصل به مدیریت جناب وحید وحیدپور و فریدون وزیری بلیت فروشی این برنامه در سایت اهوازلایو بوده