علی زند وکیل پیگیر مجوزهای لازم برای اجرا در خوزستان

1397/8/4
علی زند وکیل خواننده بنام سنتی و تلفیقی در برنامه های اخیر خود کنسرت های خوزستان را تدارک دیده