اشوان در اهواز به روی صحنه میرود

1396/8/30
به زودی اشوان در اهواز به روی صحنه میرود 
به تهیه کنندگی شرکت خانه ی خنیای دلشدگان 
بلیت فروشی این کنسرت در سایت ahvazlive.com انجام میگردد