استند آپ موزیکال پلاتو قاف به مدت 3 ماه از اسفند 1

1397/7/11
استند آپ موزیکال پلاتو قاف به مدت 3 ماه از اسفند 1396 برگزار گردید بلیت فروشی این برنامه در سایت اهوازلایو بوده