جنگ کودکانه عموهای فیتیله ای / پنجشنبه 27 دی ماه ساعت 18

قیمت بلیت:
 35هزار تومان تا 85 هزار تومان
***هر کودک حداقل باید با یک سرپرست خانواده بلیت تهیه کند ,تمامی کودکان(بالای ۲.۵ سال سن)  باید دارای بلیت باشند***

 

  برای دیدن جزئیات هر جایگاه، ماوس را بر روی آن نگه دارید. 

_برای انتخاب صندلی در هر جایگاه، بر روی آن کلیک کنید تا نقشه و تعداد صندلیهای هر ردیف نمایش داده شود.

_در صورتی که چند نفر همزمان یک صندلی را انتخاب نمایند اولویت با کسی است که زودتر وارد مرحله پرداخت شود.

            ***برای انتخاب جایگاه ها به پایین صفحه مراجعه کنید  ***

قیمت (ريال) موجودی
350,000
F
(1)
400,000
D
(2)
450,000
C
(6)
-
D
(3)
500,000
C
(12)
-
D
(3)
550,000
C
(15)
-
D
(10)
600,000
A
(13)
-
B
(15)
650,000
A
(33)
-
B
(24)
700,000
A
(9)
-
B
(3)
750,000
B
(2)
800,000
B
(1)


جایگاه : Aجایگاه : Bجایگاه : Cجایگاه : Dجایگاه : F